Αναίτια Επιστροφή Προϊόντος

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη(κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων (περιλαμβάνεται μόνο το αντίτιμο του προϊόντος και όχι τα έξοδα της αρχικής αποστολής) γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία.

Ελαττωματικό προϊόν

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με νέο ή αντικατάσταση του με άλλο μοντέλο της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή (για διαφορές τιμών η επικοινωνία με το κατάστημα είναι απαραίτητη) εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής (ή και της νέας αποστολής, στις περιπτώσεις αντικατάστασης/αλλαγής) θα βαρύνουν την Εταιρεία. Η επιστροφή των χρημάτων (περιλαμβάνεται το αντίτιμο του προϊόντος και τα έξοδα της αρχικής αποστολής) γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία.

Χτυπημένο προϊόν

Σε περίπτωση χτυπημένου προϊόντος ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με νέο ή αντικατάσταση του με άλλο μοντέλο της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή (για διαφορές τιμών η επικοινωνία με το κατάστημα είναι απαραίτητη) εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί κατά την παραλαβή, παρουσία του μεταφορέα (σημειώνεται ότι ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να παραμείνει κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προϊόντων). Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής (ή και της νέας αποστολής, στις περιπτώσεις αντικατάστασης/αλλαγής) θα βαρύνουν την Εταιρεία. Η επιστροφή των χρημάτων (περιλαμβάνεται το αντίτιμο του προϊόντος και τα έξοδα της αρχικής αποστολής) γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία.

Λάθος αποστολή

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές/συνεργάτες αυτής, ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία. Η επιστροφή των χρημάτων (περιλαμβάνεται το αντίτιμο του προϊόντος και τα έξοδα της αρχικής αποστολής) γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία.

Επιστροφή / Αντικατάσταση προϊόντων

Στην περίπτωση που το προϊόν που έχει λάβει ο πελάτης δεν είναι ελαττωματικό, χτυπημένο ή δεν αποτελεί λάθος αποστολή, αλλά ο ίδιος επιθυμεί την αλλαγή του λόγω λάθος επιλογής μεγέθους, χρώματος (και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων) τότε το κόστος επιστροφής και της εκ νέου αποστολής βαραίνει τον πελάτη και πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με την συνεργαζόμενη εταιρεία Speedex. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο εφόσον το προϊόν και η συσκευασία είναι στην αρχική τους κατάσταση (δεν λείπει κανένα μέρος της συσκευασίας-σακουλάκι-κουτί-καρτελάκι, το προϊόν δεν έχει φορεθεί και δεν φέρει καμία καταστροφή). Η επιστροφή ή αντικατάσταση του προϊόντος γίνεται δεκτή στο διάστημα δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του.
Για λόγους υγιεινής, τα καλσόν και τα εσώρουχα δεν επιστρέφονται και δεν ανταλλάσσονται.

Πριν αποστείλετε το προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

Οι επιστροφές θα γίνονται αποδεκτές μόνο μετά την επιθεώρηση του προς επιστροφή προϊόντος. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ακριβώς κατάσταση με την οποία παραδόθηκε. (δεν λείπει κανένα μέρος της συσκευασίας-σακουλάκι-κουτί-καρτελάκι, το προϊόν δεν έχει φορεθεί και δεν φέρει καμία καταστροφή). Στην περίπτωση που αυτό δεν ισχύει και το προϊόν και η συσκευασία του είναι αλλοιωμένα, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη και το κόστος αποστολής βαραίνει τον ίδιο.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής, ο πελάτης έχει την ευθύνη να επιστρέψει όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν άθικτα και σε άριστη κατάσταση (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής).